Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu

Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

Na pierwszej dziesiątce odmawiamy:
"Jezu, Ty się zajmij wszystkim" (x10)
Chwała Ojcu...

Na drugiej dziesiątce odmawiamy:
"Matko Boża, prowadź mnie (x10)
Chwała Ojcu...

Na trzeciej dziesiątce odmawiamy:
"Jezu, Ty się zajmij wszystkim" (x10)
Chwała Ojcu...

Na czwartej dziesiątce odmawiamy:
"Matko Boża, prowadź mnie" (x10)
Chwała Ojcu...

Na piątej dziesiątce odmawiamy:
"Jezu, Ty się zajmij wszystkim" (x10)
Chwała Ojcu...

Na zakończenie:

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje
na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Oto Słowo Boże
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. (J 10,27-30)